שיקום נזקי קורוזיה

הארכת החיים של התשתיות שלך!

  • חיזוק ושיקום ארוך טווח לתשתיות בעקבות נזק מכני, ירידה בעובי דופן, חורים וסדקים.
  • מיועד לחלקי מתכת, צנרת ומיכלים
  • חומרים מרוכבים – מוצרי אפוקסי ייחודיים, סרטי קוולר וסרטי פיברגלאס
  • סביבה יבשתית או ימית
  • עמידות עד 300°C.
  • ללא החלפת חלקים
  • ללא עבודה חמה
  • בתנאים מסויימים – ללא השבתת המתקן.
  • ניתן ליישום בהתאם לתקן ASME PCC-2, לפי הנחיות תקנים API 570 ו API 653.

מערכות של חברת 3xengineering
מערכות של חברת WENCON

דילוג לתוכן